در زیر کارگران کارخانه را مشاهده مینمایید که در حال بار زدن یونولیت های سقفی رکسانا فوم می باشند

Secured By miniOrange